Судова влада | blog 16.07.2021

⚖СУДОВА ВЛАДА

Робота щодо забезпечення належного фінансування судової влади, що є запорукою її ефективного функціонуваня та забезпечення прав і свобод кожного громадянина нашої країни не зупиняється.

Верховною Радою України підтримана викладена у зверненні народних депутатів України Сергій Демченко – Народний депутат України в окрузі 29, Владимир Ватрас, Roman Babiy, Дмитрий Шпенов спільна позиція Робочої групи з питань належного фінансування судової влади в Україні про необхідність:

А) збільшення видатків державного бюджету органам судової влади і суддівського врядування порівняно з відповідними показниками, передбаченими у Бюджетній декларації на 2022-2024 роки, додатково проаналізувавши потребу зазначених державних органів на належне виконання відповідних повноважень, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах;

Б) врахування положень Указу Президента України від 11 червня 2021 року № 231 «Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки», зокрема щодо організаційного забезпечення діяльності судів при визначенні обсягу видатків державного бюджету на забезпечення судової влади та розподілі таких видатків на здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя. ✌️

Постановою Верховної Ради від 15.07.2021 р. (№5765) вказаний підхід був схвалений у формі прямих рекомендацій Верховної Ради щодо бюджетної політики.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72503

Кабінет Міністрів України їх обов’язково враховує під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік, а всі законотворчі пропозиції щодо проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік (як і на 2023р.) мають узгоджуватися з Бюджетною декларацією з урахуванням схвалених рекомендацій Верховної Ради.

До 15 вересня 2021 року Кабінет Міністрів України має надати інформацію до Комітету з питань бюджету щодо стану врахування відповідних пропозицій (викладено у доданих документах – фото).

#Фінансуваннясудвлади

Залишити відповідь