Картка Проекту Закону про внесення змін до статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” щодо розміру мінімальної пенсії за віком


Звернення на Голову Верховної Ради Дмитра Розумкова щодо включення законопроекту у чергу денну третьої сесії ВРУ IX скликання


Текст Законопроекту

Проект вноситься народним депутатом України

Демченком С.О.

Закон України

«Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо розміру мінімальної пенсії за віком»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. У статтю 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 49-51, ст. 376, з змінами та доповненнями) внести наступні зміни:

  1. У частині першій статті 28 Закону словосполучення «прожиткового мінімуму» замінити на словосполучення «двох прожиткових мінімумів».
  2. Частину другу статті 28 Закону доповнити новим абзацом наступного змісту: «З 1 січня 2020 року для осіб, які досягли віку 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.».
  3. Частини третю-шосту статті 28 Закону виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 червня 2020 року, крім пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві положення», який набирає чинності з дня опублікування Закону;

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Запис розгляду законопроекту засіданням Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 05.02.2020. (Відхилений)